Élőhelyteremtés

Régiónk fajgazdagságának csökkenése szinte mindenki számára ismert tény. Sokan nem csak külső forrásokból tudják ezt, hanem a saját életük során tapasztalták ezt a látványos szegényedést. Ez a szomorú folyamat a környezet megváltozásának, az ember általi átalakításának a következménye. Az utóbbi fél-egy évszázadban jórészt megszűntettük a tájaink sokszínűségét, felszámoltuk az értékes, tarka természetes foltokat, amelyek biztosították,…

Ismeretterjesztés

A környezettudatos gondolkodás népszerűsítése is egy jövőbe tekintő vállalásunk. Kell, hogy a köztudatba kerüljön a felelősségérzetünk a környezetünkért. Az ifjúság környezettudatosságra való nevelése ennek az egyik – ha nem a legfontosabb – részfeladata. A szociális média segítségével, előadásokkal, oktatótáblákkal, kiállításainkkal, kiadványainkkal igyekszünk minél szélesebb körben hirdetni a környezetre gyakorolt hatásunk fontosságát. A lakosságnak tudnia kell,…

Természet- és környezetvédelem

A múltban elkövetett „természetellenes“ emberi döntések ellenére fajok sora volt képes alkalmazkodni a Csallóköz megváltozott környezetéhez. Az ő életkörülményeik javításához, védelméhez sokszor kis lépések is elegendők. Ugyancsak fontos, hogy a meglévő állapotot ne rontsuk tovább környezetünk szennyezésével! A felszíni vizek elhanyagolása, a talajvíz szennyezése, hulladékunk megfelelő kezelése égető problémák! Az országban elsőként készítettünk egy városi régiót lefedő…