A Dunavit – Dunamenti Tájvédelmi Társulat 2020 novemberétől működik hivatalosan polgári társulásként. Életre hívásával alapító tagjainak, Fodor Péternek, Mészáros Csabának és Tóth Lászlónak célja az volt, hogy szervezeti hátteret biztosítsanak mindenki számára, aki hozzájuk hasonlóan javítani szeretne környezetünk állapotán.

Mi a Dunavitben úgy gondoljuk, nem lehet elég hatékony a környezetvédelem a helybeli lakosság aktív részvétele nélkül. Nem kell hozzá világmegváltó tudás vagy hatalom, csak elszántság, tenni akarás és szeretet a szülőföldünk természeti értékei iránt. Bár életmódunk megköveteli a környezet igénybevételét, de tudatos életvitellel és önkéntes környezetvédelmi munkával ez enyhíthető. A társulás mottóját Fodor Péter fogalmazta meg: „A természettől elvehetsz, ha tudsz és akarsz is visszaadni.”

A szervezet elnökségét az alapító tagok alkotják. A felügyelő bizottság tagjai: Radočák Tamás, Andrássy István és Méhes Attila.

Tevékenységi körünk rendkívül szerteágazó, köszönhetően az egyre gyarapodó tagságnak. Otthonaink közelében rendszeresen szervezünk hulladékgyűjtést és faültetéseket. Ez utóbbival kapcsolatosan erdészeti szakemberekkel és helyi vadászszervezetekkel is egyeztetünk. Társulásunk ezeken az aktivitásokon túl ismeretterjesztéssel és a természetvédelem szakembereinek nyújtott támogatással is hozzá kíván járulni a Csallóköz természeti értékeinek megóvásához. Rendszeresen bekapcsolódunk például a Szlovák Ornitológiai Szövetség által szervezett téli madárszámlálásba. Általa a szakértők pontosabb képet kapnak a csallóközi madárvilágról, amely feltétlen szükséges a hatékonyabb védelmükhöz.

Egyedi kezdeményezéseinkkel hozzájárulunk a csallóközi mezőgazdasági táj sokszínű és jellegzetes élővilágának megóvásához:
– egyedüli szervezetként indítottunk magyar nyelvű kampányt a biodiverzitást veszélyeztető káros mezőgazdasági gyakorlatok megváltoztatása érdekében. A témában cikkeink jelentek meg az online felületeken túl a felvidéki magyar nyomtatott sajtóban is,
– az országban elsőként készítettünk egy városi régiót lefedő komplex madárodú-programot, amelynek célterülete Somorja és környéke. A terv célja a gyakoribb madárfajok mellett olyan ritka célfajok fészkelési lehetőségeinek támogatása, mint a szalakóta vagy a kék vércse,
– elsőként fogtunk bele beszántott mezei utak revitalizációjába és gyümölcsfák kiültetésébe ezen utak mellett, feldarabolva ezzel az óriás földművelési táblákat és segítve a mezőgazdasági táj biológiai sokféleségének megőrzését,
– a „Barcs – az elfeledett folyó” eddigi legnagyobb és talán legismertebb, a maga nemében páratlan munkánk, amelynek célja egy régen eltűnt csallóközi folyam nyomainak felkutatása és vizuális megjelenítése.

Mindezt végső soron önmagunkért is tesszük. A felsoroltakon kívül számos további elképzelés vár még megvalósításra. Hosszú távú erőfeszítéseink között a Csallóközre jellemző élőhelyek visszaállítása is szerepel, valamint minden olyan civil szervezet támogatása, amelynek céljai megegyeznek társulásunk törekvéseivel. Szívesen látunk minden megkeresést és örülünk minden segítségnek, amely által megvalósíthatjuk célkitűzéseinket.

Amennyiben támogatni szeretne bennünket, az alábbi számlaszámunkra küldött anyagi hozzájárulással megteheti: SK87 7500 0000 0040 2861 2277
Köszönjük!