Vtákom roka 2022 sa v Maďarsku stala žlna zelená!

Titul “Vták roka” vyhlasuje od roku 1979 Maďarský Ornitologický a Ochranársky Spolok (Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület), novšie na základe internetového hlasovania. Udalosť sa teší veľkej obľube, vybraný vtáčí druh je v priebehu roka v rámci rôznych aktivít spolku, ako aj vďaka médiám propagovaný v širšom spoločenskom meradle.

Ďalšími “súťažiacimi” boli volavka purpurová a slávik modrák.

Žlna spolu s príbuzným podobnej veľkosti, tesárom čiernym tvoria dvojicu medzi ďatlovitými, ktorá vďaka svojim rozmerom a silnému zobáku dokáže vydľabať do starých stromov dutiny, ktoré neskôr s obľubou obsadzujú iné druhy. Týmto aj žlna patrí medzi kľúčové druhy, ktoré v prírode plnia nesmierne dôležitú úlohu, vytvárajú totiž životné podmienky pre iné druhy.

Similar Posts